Diensten

Human Resources Management is een dynamisch vak en de behoeften van organisaties wijzigen continue. De invulling van HR beleid kan op praktische problemen stuiten. Door ondercapaciteit of door het ontbreken van specifieke kennis krijgen niet alle vraagstukken de juiste aandacht.

HR palet kan ondersteunen op:

- interim HR management
- recruitment
- training