Interim Human Resources Management

Soms is het lastig een HR-project te realiseren. Omdat u de specialistische kennis en deskundigheid niet in huis heeft, of omdat het project een te grote druk op uw bezetting zou betekenen. De inzet van een interim HR-professional kan dan de oplossing zijn. HR palet kan ondersteuning bieden bij zowel beleidsmatige als operationele opdrachten.

U kunt hierbij denken aan de volgende activiteiten:

- Ontwikkelen, actualiseren en implementeren van HRM-instrumenten;
- Ontwikkelen en implementeren van het Arbo-beleid;
- Ontwikkelen en implementeren van competentie management;
- Begeleiden van opleidingsvraagstukken;
- Het invullen van een overbruggingsperiode binnen de afdeling.

HR palet kan voor korte of langere tijd en met een grote mate van flexibiliteit worden ingezet.
De werkwijze is praktisch, slagvaardig en integer.